Danh mục - Mã giảm giá Cungmua.com

Mã giảm giá CungMua.com

Cùng Mua là trang thương mại điện tử chăm sóc khách hàng bằng cách thường xuyên cung cấp mã giảm giá để khách hàng sử dụng khi mua hàng.

Ứng dụng Android và IOS của Cùng Mua cũng thường xuyên có mã giảm giá để khách hàng trãi nghiệm ứng dụng của họ.

– Có hay loại mã giảm giá Cùng Mua:

  1. Giảm giá theo phần trăm: Sẽ có giới hạn tối đa.
  2. Giảm giá theo giá trị: Thường bắt buộc giá trị tối thiểu của đơn hàng.